Coronavirus

Graag even uw aandacht. Op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad werd beslist dat de gezondheidszorg blijft doorwerken. De praktijk blijft dus momenteel nog open voor nieuwe en bestaande patiënten. Uw en mijn gezondheid heeft uiteraard de hoogste prioriteit, vandaar wil ik graag het volgende vragen:

– kom bij voorkeur alleen
– kom op het afgesproken moment zodat er geen overlapping is met andere patiënten in de wachtzaal
– gebruik het handontsmettingsmiddel dat aangeboden wordt in de wachtzaal alvorens de praktijk te betreden
– er worden geen handen meer gegeven
– nies of hoest in de elleboog
– na toiletbezoek de handen wassen
– indien u zich niet goed voelt of u wenst liever niet te komen, dan respecteer ik uw keuze en belt u de afspraak af. Deze plannen we dan op een later moment in

Zelf zorg ik voor een coronaveilige praktijk met de nodige hygiëne.

Indien alsnog beslist wordt om de praktijk tijdelijk te sluiten, zal ik u persoonlijk contacteren voor het verplaatsen van de afspraken.

Bedankt voor uw aandacht.