Diabetespatiënten

Controle-onderzoek

Diabetespatiënten kunnen alsook hier terecht voor een controle-onderzoek of steunzolen op maat. Op basis van pijnloze testen wordt een beeld gevormd van uw voetrisico en wordt u in een risicogroep geplaatst (0, 1, 2a, 2b of 3).

Hoe vaak u best de voet laat controleren is afhankelijk van de risicogroep.

  • Risicogroep 0: bij een normale voet tot 1x per jaar.
  • Risicogroep 1: bij een verminderde gevoeligheid tot 2x per jaar.
  • Risicogroep 2a: bij een verminderde gevoeligheid en lichte voetafwijking tot 4x per jaar.
  • Risicogroep 2b: bij een verminderde gevoeligheid en zware voetafwijking tot 8x per jaar.
  • Risicogroep 3: bij een verminderde gevoeligheid, perifeer vaatlijden, wonde of indicatie op Charcot tot 12x per jaar.

Steunzolen op maat

Het doel van steunzolen voor diabetespatiënten is het drukvrij leggen van bepaalde zones. Hierdoor ontstaat er een mooie drukverdeling over de volledige voet waardoor de kans op een wonde aanzienlijk verkleind.

Terugbetaling

Voor het controle-onderzoek is er recht op een terugbetaling van 2x per jaar mits een voorschrift van de huisarts, internist of chirurg waarop de risicogroep vermeld staat. Voor de terugbetaling van zolen is dit afhankelijk van de mutualiteit.

Monofilament test
Monofilament test